Opetusroolipelit Otavan opistolla

Pelipedagogiikasta ja opetuspeleistä puhutaan paljon maailmalla. Usein puhe kuitenkin rajataan koskemaan vain tietokonepelejä, kuten SimCityEDU, MineCraftEDU tai vaikkapa DragonBox, jotka ovat pikkuhiljaa löytämässä tien ihan tavallisiin luokkahuoneisiin.

Otavan Opistolla Mikkelissä on lähdetty tutkimaan pelipedagogiikkaa roolipelien näkökulmasta. Millainen on hyvä opetusroolipeli? Mitä opetuspelin vetäminen vaatii opettajalta (järjestäjältä)? Millaisiin kouluaineisiin ja mille kouluasteelle roolipelit parhaiten soveltuvat? Muun muassa tällaisiin kysymyksiin pyrimme löytämään vastauksia.

Suomalaisessa opetuskentässä Otavan Opiston yksi tärkeimmistä tehtävistä on toimia eräänlaisena opetuslaboratoriona, jossa uusia pedagogisia malleja kokeillaan ja kehitetään yhteistyössä muiden oppilaitosten ja opetusalan toimijoiden kanssa. Opistolla pyritään katsomaan tulevaisuuteen alati nopeammin muuttuvassa maailmassa ja ennakoimaan mm. uuden teknologian mukanaan tuomia mahdollisuuksia oppimisen näkökulmasta. Tällaista kokeilevaa ja tulevaisuutta ennakoivaa toimintaa on myös pelipedagogisten käytänteiden kokeilu ja kehittäminen.

Otavan Opiston aikuislukiossa opiskelevien lähiopiskelijoiden kanssa on erilaisia roolipelikokeiluja tehty jo useamman vuoden ajan. Viime vuoden (2013) aikana kehittäjäporukkaan liittyi kaksi uutta henkilöä ja opistolla laadittiin kolmivuotinen suunnitelma peliprojektille, jonka päätavoitteena on perustaa Otavaan Suomen ensimmäinen pelilukio. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme integroimaan mahdollisimman laajasti lukion opetussuunnitelman oppisisältöjä erilaisiin roolipeleihin.

Otavan Opistolla on laaja noin 700 opiskelijan nettilukio ja tämän lisäksi Otavan kampuksella asuu 10 aikuislukiota suorittavaa lähiopiskelijaa. Osa lukiolaisista on paikallisia, jotka asuvat kampuksen ulkopuolella.

Internaattilukio mahdollistaa intensiivisen uppoutumisen peleihin ja yhtenä peliprojektin ensisijaisista tehtävistä onkin houkutella opistolle lisää roolipeleistä kiinnostuneita opiskelijoita. Asuntolassa on tilaa yhteensä noin 30 opiskelijalle.

Displaying kuva-blogiin.png

Kuvassa Aki Riimukivi vetää kirjoittamaansa Pompeji­peliä aikuislukiolaisille viime vuoden marraskuussa. (Kuva Heikki Koponen)

Pienimuotoisia tai vähän suurempiakin roolipelikokeiluja on tehty muissakin suomalaisissa kouluissa jo pidemmän aikaa, mutta yleensä pelit ja pelautuksista kertyneet kokemukset eivät ole kulkeutuneet kouluista muiden asiasta kiinnostuneiden tietoon. Otavan Opisto on tarttunut tiedotushaasteeseen olemalla mukana kehittämässä Forge & Illusion nimistä verkkopalvelua, jossa opistolle tehdyt pelit julkaistaan koulujen vapaaseen käyttöön. Palvelun on tarkoitus toimia myös foorumina, jossa pelautuksista kertyneitä kokemuksia jaetaan asiasta kiinnostuneiden kesken. Kaikki Otavan Opiston pelit julkaistaan avoimella CC­BY­SA 3.0 -lisenssillä (jossain vaiheessa mahdollinen siirtyminen CC­BY­SA 4.0 -lisenssiin), joka mahdollistaa pelien muokkaamisen ja jatkojalostamisen. Sähköiset versiot peleistä ovat ilmaisia.

Viime keväänä päätimme järjestää ulkopuolisille pelintekijöille suunnatun pedapeliskaban, jonka tarkoituksena oli hankkia opiston käyttöön uusia opetusroolipelejä. Skabassa jatkoon valittiin kahdeksan peli­ideaa, joista valmiiksi ja julkaisukuntoon on tähän mennessä (tammikuu 2014) saatu viisi peliä. Skaba on osoittautunut erittäin toimivaksi tavaksi hankkia uusia pelejä ja tekijöitä opiston tarpeisiin. Näillä näkymin uusi kilpailu ­ kuitenkin tarkemmin rajattuna ­ tullaankin järjestämään taas ensi keväänä. Nämäkin pelit julkaistaan Forge & Illusionin pelikirjastossa.

Alla olevalla videolla F&I:n pääkehittäjä Antti Leppä kertoo palvelusta. Taltiointi on Otavan Opistolla marras­joulukuun vaiheessa 2013 järjestetystä X­Con­tapahtumasta.

https://www.youtube.com/watch?v=cTNLE5zzcHc

Otavan Opiston, kuten muidenkin kansanopistojen, tehtävänä on tarjota myös vapaan sivistystyön (vs) toimintaa. X­Con on malliesimerkki tapahtumasta, jossa vapaan sivistystyön määritelmä täyttyy eli “opinnot ovat yleissivistäviä, harrastustavoitteisia ja yhteiskunnallisia opintoja”. Otavan Opisto haluaa jatkossakin tarjota roolipeliporukoille tiloja niin Otavassa kuin Helsingin keskustassakin (Annankatu) vastaavankaltaisiin tapahtumiin.

Jos kiinnostuit Otavan Opiston toiminnasta ja haluat olla mukana kehittämässä pelipedagogiikkaa roolipelien osalta, niin otathan yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Tervetuloa mukaan tutkimusmatkalle!

samuli.turunen(a)otavanopisto.fi