Loki Beta 6 ja havaintoja Lokin alkutaipaleelta

Lokin kuudennen [beta]iteraation käyttöönoton myötä on tullut taas aika tarkastella Lokin alkutaipaletta ja sen aikana opittuja asioita niin Lokin kaltaisen lifestyle-blogin pitämisestä kuin Lokiin kirjoitetuista artikkeleistakin. Ropeconissa 2012 ideoitu projekti on pikkuhiljaa alkanut saada selkeämpää rakennetta toimituksen uutteran työn ja monien kirjoittajiemme mahtavien artikkelien kautta. Ja ainakin itse olen alkanut miettimään julkista kokeiluvaihetta kuvaavan Beta -etuliitteen poistamista Lokin versionumeron edestä.

Lokin aktiivisuus ja lukijamäärät

Yksi Lokin alkuperäisistä tavoitteista on toimia kanavana, jonka kautta kiinnostaville roolipeliharrastukseen liittyville artikkeleille, blogauksille, kolumneille jne. saataisiin helpommin näkyvyyttä kuin itse kunkin kirjoittajan oman blogin kautta. Tämän tavoitteen mittaaminen ei ole täysin ongelmatonta, mutta uskon allaolevan liikenneanalyysin toimivan suhteellisen kelvollisena mittarina Lokin kävijöiden aktiivisuudesta ja lukijamäärien kehityksestä.

loki-liikenne-130130

Havainnekuva Lokin kävijämääristä. On syytä huomata että varsinaiset kävijämäärät heittelevät noin 500-1000% julkaisupäivien ja niiden ulkopuolisen ajan välillä.

Kuvaajan perusteella Lokin seitsämän päivän keskiarvon mukaan tasatut lukijamäärät ovat vaihdelleet syksyllä ja alkutalvesta 20 ja 45 lukijan välillä. Sitä tulkitessa on kuitenkin syytä huomata maanantai+torstai -julkaisuaikataulun vaikutus: uusien artikkelien julkaisupäivänä yksilöitäviä kävijöitä voi helposti olla 70 – 110 kappaletta. Kuvaaja antaa kuitenkin hyvin osviittaa kävijämäärän kehityksestä ja artikkelien kiinnostavuuden vaikutuksesta liikennemääriin. Sen avulla voi myös verrata liikennettä muihin vastaaviin sivustoihin, kuten vaikkapa aiemmin käyttämääni henkilökohtaiseen peliblogiini.

Kuvasta voi myös huomata melko helposti etteivät luettujen sivujen määrä ja yksilöityjen kävijöiden määrä korreloi suoraan. Yksi kiinnostava artikkeli voi synnyttää paljon liikennettä julkaisupäivänään, mutta useamman kiinnostavan artikkelin sarja synnyttää liikennettä myös seuraavien julkaisuajankohtien ympärille.

Valitettavasti näistä käyristä on vaikeaa sanoa tarkasti millaiset artikkelit luovat lisää aktiivisuutta. Esimerkiksi joulukiireiden ja muiden ajankohtaan sidottavien seikkojen vaikutus voi hyvinkin selittää sekä käyrällä näkyvän liikennemäärän laskun että Lokin toimitusta työllistäneen vakiokirjoittajien ulkopuolelta saatujen artikkelien vähyyden joulun aikaan (Suosittelenkin itse kullekin Lokin kaltaiselle vapaaehtoisvoimin pyörivälle sivustolle joulukuun ja kesälomakuukausien hiljaisemman ajan huomioimista julkaisusuunnitelmissa). Analyysiä onkin syytä jatkaa vertaamalla sitä tulevan kevään ja kesän lukijamääriin vaikkapa hieman ennen Pelilaudallakin näkyvää Ropecon -piikkiä.

Suosituimmat artikkelit

Sivuston liikenneanalyysiä paremman kuvan artikkelien suosiosta saa mielestäni tarkastelemalla artikkelien saamia osumia. Niiden perusteella Laxin Erään pelisuunnittelijan tarina, osa 1  jatkaa edelleen ensimmäisen kerran Beta 4:n esittelyssä  julkaistun artikkelien Top 10 listan kärjessä melkein 250:llä osumalla.

loki-toplist-130130

Kymmenen suosituinta artikkelia Lokissa 30.1.2013 mennessä

Listan ehdottomia yllättäjiä minulle olivat Jukka Särkijärven artikkeli Sata hyvää kirjaa, osa 1 ja Helsingin roolipelitehtaan esittely. Ne kiipesivät heti julkaisunsa jälkeen listan kärkipäähän. Molemmat artikkeleista ovat hyviä esimerkkejä Lokissa lukijoita kiinnostavista artikkeleista: ne ovat henkilökohtaisia, esittävät mielipiteitä ja pureutuvat sellaiseen osaan harrastusta, joka kiinnostaa roolipeliharrastajia. Toinen minua kiinnostava havainto on larppiartikkelien korkea suosio, huolimatta siitä että larppaamiseen liittyvä keskustelu on ainakin toistaiseksi tapahtunut pääosin verkon ulkopuolella (tai enintään satunnaisesti facebookissa).

Beta 6

Pellin alla tapahtuneiden refaktorointien ja pienien korjausten lisäksi Beta 6 korjaa merkittävän pelilauta -pluginin aiheuttaman mobiilikäytön ongelman artikkelisivuilla ja lisää Pelilaudan kommenteissa toivotut kirjoittajasivut. Kirjoittajasivuilta löytyy listaus kirjoittajan artikkeleista, kunkin kirjoittajan valitsema näyttönimi ja omiin tietoihin päivitetty kuvaus kirjoittajasta.

kirjoittajasivu

Toimituksen kirjoittajasivu esimerkkinä uusista kirjoittajasivuista.

Olemme lisänneet Lokiin kirjoittajasivujen kaltaisia hakemistosivuja varsin säästeliäästi niiden aiheuttamasta lisäkuormasta sivuston kehitykselle. Jokainen kirjoittajasivun kaltainen uusi listaus on aina tarkastettava Lokin uusien versioiden myötä, ja vapaaehtoistyönä tehtävä blogin kehitys vie yllättävästi aikaa jo nykyisellä listausvariaatioiden määrällä. Kirjoittajasivut tuntuivat kuitenkin tässä vaiheessa toivotummalta uudistukselta kuin vaikkapa artikkelisivujen sivupalkkien uudistaminen tai englanninkielisten sivujen suunnitellut parannukset.

Mitä seuraavaksi?

Kuten tämän artikkelin alussa mainitsin – Loki on sekä julkaisukalenterinsa että sivuston teknisen toteutuksen kannalta saavuttanut pisteen, jossa itse katsoisin sen voivan siirtyä kokeiluvaiheesta kohden vakituisempaa toimintaa ja luulen myös että moni vakkareistamme ja toimituksemme jäsenistä on katsonut beta -vaiheen olevan ohi  jo jonkin aikaa. Beta -nimityksen mahdollinen poistaminen sivuston ylä- ja alatunnisteesta ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sivuston tai sen sisällön kehittäminen loppuisi. Päin vastoin. Kun voimme katsoa perushommien olevan kunnossa – voimme alkaa suunnitella sivuston sisällön, toimivuuden ja ulkoasun seuraavia vaiheita. Ja siinä kaikkien teidän lukijoiden (ja vakkarien, ja toimituksen jne) ajatukset ovat kullan arvoisia. Parannusehdotuksia, toiminta-ajatuksia jne. kannattaakin laittaa kommentteina tähän artikkeliin tai Lokin alueelle pelilaudalla! Sieltä tuo uusi Beta 6:sen kirjoittajasivuajatuskin on peräisin.